Speakers

international Speakers

Dr. Howard Catton Switzerland

Professor Rowaida Jordan

Dr. Robert G Hess USA

Mrs. Fatema Al Ahmed Bahrain

Dr. Fatima Al Rifai UAE

Dr. Sumaya Alblooshi UAE

Dr. Salah Aqtash UAE

Wing Commander Theresa Crifiths UK

Dr. Tiffany Love USA

Captain Carol Betteridge UK

Dr. Mary Carney USA

Dr. Jamal Alkhadhouri Oman

Dr. Sylvia Miller-Martin USA

Dr. Leena Khonji Bahrain

Dr. Nuhad Yazbik Dumit Lebanon

Dr. Aysha Al Mehri UAE

Dr. Kawther Mohammed Egypt

Prof. Nokuthula Sibiya South Africa

Dr. Vasanthrie Naidoo South Africa

Dr. Hani AlNawaflah Jordan

Ms. Dawn Kenney UK

Colonel Jennifer L. Saenz USA

Dr. Naeema Al Gasseer Bahrain

Lt Col Melissa Hendricks USA

Sheryl Cosme USA

Dr. Maureen Lal USA

Mohamed Rouane Morroco

Abdulahi Siraj Abdi Ethiopia

National Speakers

Dr. Heba AlMattar Jeddah

Ms. Mai Iskanderani Dammam

Dr. Saeed Alqahtani Dhahran

Fatimah Alsuwayidi Taif

Dr. Alik Sarian Dhahran

Mr. Ahmad Hawsawi Madinah

Dr. Hera Tashjian Dhahran

Dr. Tagwa Yousif Omer Jeddah

Dr. Jessie Krishnavellie Abha

Mr. Abdullah Ngala Dammam

Dr. Abdalkarem Alsharari Aljouf

Mr. Kais Alkafaween Hafer Albaten

Ms. Abeer Ibrahim Dhahran

Ms. Amal Saleh Tabuk

Dr. Eidan M Alzahrani Dhahran

Mr. Hattan Alsubhi Makkah

Manal Mohammed Asiri Jeddah

Mr. Ahmed Zaki Mustafa Dammam

local Speakers

Ms. Mawahib Wang Riyadh

Dr. Mohamad AlGhamdi Riyadh

Dr. Abdulelah Alhawsawi Riyadh

Prof. Ahmad Aboshaiqah Riyadh

Mr. Khalid AlGhamdi Riyadh

Dr. Ziad Nakshabandi Riyadh

Dr. Noura AlNowaiser Riyadh

Dr. Ashraf Abdulla Riyadh

Dr. Turki Al-Mutairi Riyadh

Dr. Roa Altaweli Riyadh

Dr. Fatima Shanqiti Riyadh

Dr. Mahaman Moussa Riyadh

Dr. Hani Lababidi Riyadh

Ms. Teresa Bissen Riyadh

Dr. Ali AlHaiti Riyadh

Dr. Majdah Shugdar Riyadh

Mr. Abdullah AlHaidary Riyadh

Dr. Monir Almotairy Riyadh

Dr. Mona Hussain Riyadh

Dr. Yousef Alshamlani Riyadh

Mr. Abdullah Aldamaeen Riyadh

Ms. Salwa Saleh Al-Beladi Riyadh

Ms. Melissa McDonald Riyadh

Dr. Abdiqani Qasim Riyadh

Dr. Ahmad Nahari Riyadh

Haifaa Hussein Riyadh

Dr. Ebtisam Jahlan Riyadh

Ms. Nabihah Tashkandi Riyadh

Mr. Ahmad Alqarni Riyadh

Dr. Dalia Alghamdi Riyadh

Hamdan Almutairi Riyadh

Ms. Rosemarie Paradis Riyadh

Dr. Kevin Beaton Riyadh